Bilder från prisutdelningen vid Västtrial 5 i Kungsbacka 2005-09-24:

80N 80C 80B 125A
       
Motion C Motion B Motion A MC A